EPS

29-09-2022 14:40

Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" je najveća energetska kompanija u Srbiji. Osnovne delatnosti EPS-a su proizvodnja, snabdevanje i trgovina električnom energijom. JP EPS je 100 odsto u vlasništvu Republike Srbije.

U EPS-ovim elektranama instalisane snage 7.855 megavata proizvede se oko 35 milijardi kilovat-sati godišnje. Kao tržišno orijentisana kompanija, EPS za oko 3,6 miliona kupaca obezbeđuje redovno, sigurno i pouzdano snabdevanje električnom energijom.

Oko 70 odsto električne energije EPS proizvede u šest termoelektrana na bazi lignita sa površinskih kopova RB „Kolubara“ i kostolačkog ugljenog basena. Iz obnovljivih izvora energije EPS u hidroelektranama instalisane snage 3.015 MW prosečno proizvede 10,5 milijardi kilovat-sati godišnje.

EPS se pokretanjem i realizacijom niza projekata sprema za energetsku tranziciju, za sve izazove ekonomične ekološke proizvodnje uz povećanje energetske efikasnosti i udela obnovljivih izvora energije, uz imperativ očuvanja energetske stabilnosti Srbije. Među tim projektima su „Go Green Road“, razvoj RHE „Bistrica“, izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TENT A3-A6, revitalizacija RHE Bajina Bašta, projekat uspostavljanja zasada brzorastućih drvenastih vrba za energetske potrebe i razvoj softverskih rešenja za unapređenje svih segmenata poslovanja, kojima će se JP EPS predstaviti na Sajmu energetike i ekologije u Beogradu od 4. do 6. oktobra.

Share this article to:
Organizator
Medijski partneri
Hotel partneri
Dodaj u moj kalendar
Dodaj u moj kalendar 28-11-2023 30-11-2023 23:59:59 Europe/Belgrade Sajam Energetike i Ekologije Beograd, Srbija
Zemlje
  • Srbija 89
  • Češka Republika 7
  • Slovenija 4
Ukupan broj učesnika: 126

Cenimo Vašu privatnost

Mi i naši partneri skladištimo ili pristupamo informacijama na uređajima, kao što su kolačići i obrađujemo lične podatke, poput jedinstvenih identifikatora i standardnih informacija koje uređaj šalje u dole navedene svrhe. U takve svrhe možete kliknuti na saglasnost za obradu našeg i naših partnera. Ili možete da kliknete da odbijete pristanak ili pristupite detaljnijim informacijama i promenite svoje želje pre nego što pristanete. Vaše postavke će se odnositi samo na ovu veb lokaciju. imajte na umu da za obradu vaših ličnih podataka možda neće biti potreban vaš pristanak, ali imate pravo da prigovorite takvoj obradi. U bilo kom trenutku možete promeniti svoje postavke vraćanjem na ovu veb stranicu ili posetite našu politiku privatnosti.